Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Osteoporoza: Przyczyny i skutki: Załamania kręgów. Złamania szyjki kości udowej

Osteoporoza to choroba, w której następuje spadek gęstości i jakości kości, co skutkuje osłabieniem kośćca i zwiększoną podatnością na złamania, w szczególności złamania kręgów, nadgarstka, szyjki kości udowej i miednicy. Osteoporoza i związane z nią złamania to znacząca przyczyna utraty zdrowia i zgonów. Choroba dotyka przede wszystkim kobiety, ale stwierdza się ją także u mężczyzn.

Przykładowo, szacuje się, że u mężczyzn po pięćdziesiątce, ryzyko złamania osteoporotycznego w całym okresie życia wynosi 30% i, a więc jest zbliżone do ryzyka wystąpienia raka prostaty.

Co jest przyczyną osteoporozy?

Kościec stale podlega procesowi odnawiania, w którym stara tkanka kostna jest usuwana, a w jej miejsce tworzy się nowa. W procesie tym pośredniczą dwa rodzaje komórek: osteoblasty, które są odpowiedzialne za tworzenie macierzy kostnej i mineralizację kości, oraz osteoklasty, które odpowiadają za resorpcję kości. Jeżeli resorpcja postępuje szybciej niż proces tworzenia nowej tkanki kostnej, to dochodzi to zmniejszenia masy kostnej, co prowadzi do osteoporozy. W okresie menopauzy, pojawia się niedobór estrogenów wskutek zaprzestania jego wytwarzania przez jajniki. Towarzyszy temu zwiększony obrót kostny, a tym samym zwiększona szybkość resorpcji kości.iii Przyspieszona utrata tkanki kostnej skutkuje zmniejszeniem masy kostnej (nawet o 30% w ciągu pierwszych dziesięciu lat po menopauzie) oraz większą podatnością na złamania.

Jak często występuje osteoporoza?

Trudno określić zapadalność na osteoporozę, ponieważ większość przypadków pozostaje niezdiagnozowana.W miarę starzenia się populacji świata, częstość występowania tej choroby się zwiększa. Szacuje się, że około 40% kobiet w wieku 50 lat dozna do końca życia co najmniej jednego złamania, a 20% z nich doświadczy kilku złamań. Często, pierwszym złamaniem u pacjentek z osteoporozą jest złamanie nadgarstka, ale może to być także złamanie kręgu. U osób, które już doświadczyły złamania, ryzyko kolejnych złamań jest o 86% wyższe. Podobnie, po pierwszym złamaniu trzonu kręgu u kobiety, ryzyko kolejnego złamania w najbliższym roku wzrasta pięciokrotnie. To zjawisko nosi nazwę ?kaskady złamań?.

Złamania kręgów

W Europie, częstość występowania złamań kręgów oszacowano według kryteriów radiologicznych na około 12%.v Złamania trzonu kręgu to najczęstszy, a zarazem najtrudniejszy do zdiagnozowania rodzaj złamań. Do 75% złamań kręgów dochodzi bezurazowo, w następstwie takich codziennych czynności, jak schylanie się czy wstawanie z łóżka, a tylko jedna czwarta takich złamań jest spowodowana upadkiem. Większość złamań kręgów ma charakter bezobjawowy i nie zostaje zdiagnozowana ? zaledwie jedna trzecia przypadków zostaje stwierdzona klinicznie. Złamania trzonu kręgu pociągają poważne konsekwencje, takie jak przewlekły ból, zniekształcenie sylwetki, obniżenie wzrostu oraz powiązana z nimi utrata sprawności fizycznej. Ponadto, złamania kręgów mają istotny wpływ na jakość życia. Chociaż wiele z nich przebiega bezboleśnie, to wynikające z nich zniekształcenia kręgosłupa mogą prowadzić nie tylko do trudności funkcjonalnych, ale także do niepokojów psychicznych, takich jak utrata poczucia własnej wartości czy stany depresyjne. U pięćdziesięcioletniej kobiety rasy białej, prawdopodobieństwo wystąpienia złamania trzonu kręgu w całym okresie życia wynosi 16%.

Złamania szyjki kości udowej

Na większości obszarów geograficznych, częstość występowania złamań szyjki kości udowej zwiększa się wykładniczo wraz z wiekiem, przy czym wzrasta dramatycznie około siedemdziesiątego czwartego roku życia. Do większości złamań szyjki kości udowej dochodzi u kobiet o słabych kościach wskutek upadku z pozycji stojącej (lub siedzącej). Starzenie się zwiększa liczbę upadków spowodowanych poślizgnięciem lub potknięciem powodującym utratę równowagi; przy tym, kobiety upadają częściej niż mężczyźni. U kobiet rasy białej, prawdopodobieństwo złamania szyjki kości udowej w całym okresie życia wynosi jak 1 do 6 (dla porównania, prawdopodobieństwo zdiagnozowania raka sutka wynosi jak 1 do 9).

Ogólna śmiertelność w przypadku złamań szyjki kości udowej waha się w granicach od 15-30%, przy czym większość z podwyższonej liczby zgonów następuje w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po złamaniu. Złamania kości szyjki udowej są też związane z poważną utratą zdrowia ?  wymagają hospitalizacji przez okres średnio 20-30 dni, a ponad 30% kobiet, które doświadczyły takiego złamania, traci samodzielność. Przewiduje się, że do 2050 roku, liczba złamań szyjki kości udowej u kobiet na całym świecie wzrośnie o 240% ? z obecnego poziomu 1,7 mln do 6,3 mln rocznie.

Osteoporoza jako poważne obciążenie ekonomiczne

Szacuje się, że w skali całego świata co najmniej 200 milionów kobiet cierpi na osteoporozę. Złamania osteoporotyczne, zwłaszcza szyjki kości udowej, mogą prowadzić do drastycznego obniżenia jakości życia związanej ze stanem zdrowia. Ryzyko, że w ciągu roku u kobiety dojdzie do złamania osteoporotycznego jest wyższe od łącznej częstości występowania zawału, udaru i raka sutka. W Europie, osteoporoza jest częstszą przyczyną niepełnosprawności niż nowotwory (z wyjątkiem raka płuc), a porównywalnie częstą lub częstszą niż choroby przewlekłe, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, astma oskrzelowa i związana z nadciśnieniem niewydolność serca.

Obciążenie wynikające ze złamań jest ogromne. Rocznie, osteoporoza jest przyczyną kilku milionów złamań kręgów i innych kości, a liczba ta stale rośnie. Szacuje się, że w 2000 roku na całym świecie doszło do dziewięciu milionów nowych złamań osteoporotycznych, w tym 1,6 mln złamań szyjki kości udowej, 1,7 mln złamań przedramienia oraz 1,4 mln leczonych klinicznie złamań trzonu kręgu. W tym samym roku, w samej Europie, liczbę złamań osteoporotycznych szacowano na 3,79 mln, w tym 0,89 mln złamań szyjki kości udowej (711 tys. u kobiet i 179 tys. u mężczyzn). Związane z tym bezpośrednie koszty medyczne wyniosły łącznie około 31,7 mld euro. W związku ze zmianami demograficznymi w Europie, przewiduje się, że do 2050 roku koszty te wzrosną do 76,6 mld euro.

Autor: Magdalena Śpiewak

Złamanie szyjki kości udowej

Jedno z najgroźniejszych powikłań upadku to właśnie złamanie szyjki kości udowej. Jest zagrożeniem dla osób w każdym wieku, szczególnie tych starszych, których kości są bardziej kruche, a ich wytrzymanie słabsze. czytaj więcej

Złamanie trzonu kości udowej

Złamanie trzonu kości udowej to niezwykle groźny uraz. Kość udowa jest największą kością długą u ludzi. Zrastanie się złamanej kości zajmuje niekiedy bardzo długi czas, czasami nawet kilka miesięcy. Przypadek złamania obwodowego końca kości udowej jest ciężki, ponieważ dochodzi tu do przemieszczeń odłamów. Takie złamania z... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Dieta czekoladowa

Dieta czekoladowa

Czy można jeść czekoladę i schudnąć? Jak się okazuje - tak. »

Artykuły

Tagi

Najnowsze choroby